Opowieści wzgardzone

Krótkie utwory literackie przeznaczone dla osób śmiertelnych
Napisał

wargaluk

Ostatnia aktualizacja

2023-05-28

Okładka książki, zaprojektowana w stylu eleganckim i staroświeckim

Od autora

Zgromadzone w niniejszym tomie opowiadania ogłaszam z najwyższą niechęcią i odrazą.

Towarzyszy mi poczucie klęski i mam nadzieję, że nie opuści ono także i Czytelnika.

— w.

O tej edycji

Książka ta pozostaje dziełem nie tylko dalece niedoskonałym, ale też nieukończonym. Będzie okresowo uzupełniana o nowe teksty, zaś do tekstów wcześniej zamieszczonych mogą być wprowadzane poprawki. Teksty uznane po namyśle za szczególnie żenujące będą usuwane.

Aktualna wersja książki dostępna jest do pobrania w postaci automatycznie wygenerowanego pliku w formacie EPUB. Z winy błędu technicznego w pliku tym nie jest obecnie zaznaczony podział opowiadań na cykle; nie wolno nam jednak tracić nadziei, że błąd ten zostanie naprawiony w przyszłości.

Prawa autorskie

Copyright © 2023 wargaluk

Treść książki jest utworem chronionym prawem autorskim. Można z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku i w granicach zdrowego rozsądku. Książka nie jest natomiast udostępniona na wolnej licencji w rodzaju Creative Commons, a tym bardziej nie znajduje się w domenie publicznej.

Kontakt

Uwagi proszę kierować na adres .